JAKARTA, MAJALAHGAHARU.COM — Kita mungkin pernah melihat gambar Yesus Kristus mengetuk pintu. Gambar tersebut terinspirasi dari petikan ayat di Alkitab: “Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan […]